Nordmalings kyrka - takomläggning
Umeå länsresidens - fasadrenovering
Tillsyn av kyrkliga inventarier
Föregående
Nästa

Välkommen till Historiska Hus

HISTORISKA HUS är ett kunskapsföretag med inriktning mot antikvariska byggnadsvårdsarbeten. Vårt kontor finns i Umeå men vi utför uppdrag i de tre nordligaste länen.

Är du fastighetsägare eller förvaltare med ansvar för underhåll av kulturhistorisk värdefulla byggnader eller miljöer kan vi erbjuda samordnad antikvarisk och teknisk kompetens under hela processen från förundersökning till genomförande av restaureringsarbeten.

Bakgrunden till att vi 2005 startade Historiska Hus var vår erfarenhet och övertygelse om att det finns mycket att vinna på att i tidigt skede samordna tekniska egenskapskrav och praktiska behov med de varsamhetskrav som kulturmiljölagen och plan- och bygglagen ställer på kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Byggprocessen fungerar bättre, samtidigt som det långsiktiga bevarandet av kulturhistoriska värden underlättas. Om de antikvariska och tekniska förutsättningarna utreds på ett bra sätt leder det till tydligare och fullständigare arbetsbeskrivningar, vilket även påverkar slutresultatet positivt, inte minst ekonomiskt.

Till företagets fördelar hör att vi har många års dokumenterad erfarenhet inom området vi verkar inom, god kännedom om regionens bebyggelsehistoria och att vi har många användbara och bra kontakter inom den antikvariska byggsektorn.

Som kund får du relevant information om gällande lagstiftning, myndighetskrav och bidragsmöjligheter. Vi eftersträvar långsiktigt kvalitativa resultat genom att tillvarata olika byggnaders unika karaktärsdrag och kulturhistoriska värden och försöker alltid åstadkomma väl fungerande lagarbeten genom nya och redan upparbetade kontakter med andra konsulter och hantverksskickliga utförare.

Uppdrag

Kiruna måste Flyttas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris quis massa in nulla molestie efficitur in mattis nisi. Cras eu rutrum arcu. Vivamus eu congue

Läs mer »

Luleå Stift utmarkering

Duis viverra quam id turpis vulputate tincidunt. Fusce tincidunt dui nec finibus volutpat. Phasellus interdum diam vitae turpis euismod, eget semper lorem viverra. Duis lobortis

Läs mer »

Nyheter