Tjänster

Vi åtar oss

 • Projekteringar för restaureringar och mindre ombyggnader
 • Antikvarisk medverkan och kontroll
 • Vård- och underhållsplaner för kyrkor och byggnadsminnen
 • Bevarandeplaner för kyrkogårdar
 • Kulturhistoriska utredningar, dokumentationer och inventeringar
 • Projektledning i antikvariska uppdrag

Vi vänder oss till

 • Kyrkliga pastorat och stift
 • Länsstyrelser
 • Kommuner
 • Statens fastighetsverk
 • Kommersiella fastighetsägare
 • Arkitektkontor
 • Stiftelser, föreningar och privatpersoner