Om oss

Annika Lindberg

Annika Lindberg är byggnadsantikvarie och har arbetat 25 år med kulturmiljövård i övre Norrland, tidigare som kyrkoantikvarie på Västerbottens museum och sedan 2005 i företaget Historiska Hus i Norr AB.

Tel: 070-3570720 

Mail: annika@historiskahus.se

Anders Nordström

Anders Nordström är byggnadsingenjör och arbetade 1981-2005 i Folke Erikssons Ingenjörsbyrå med bygg-projektledning, besiktning och projektering. Sedan 2005 i huvudsak med kulturhistorisk bebyggelse i företaget Historiska Hus i Norr AB.

Tel: 070-5600720

Mail: anders@historiskahus.se